Ενσωματωση Διπλωματος Τροχαιας 50cc σε ΥΜΕ

Η ενσωμάτωση των διπλωμάτων είναι υποχρεωτική και οφείλει να πραγματοποιεί όποιος έχει ξεχωριστές άδειες οδήγησης για διαφορετικές κατηγορίες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία διπλωμάτων
  • Ύπαρξη ΑΦΜ
  • 1 φωτογραφία διαβατηρίου
  • Παράβολο