Εκδοση Καρτας Ψηφιακου Ταχογραφου

Με την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητάς του. Είναι υποχρεωτική και η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
  • Παράβολο

Σημείωση:

Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου έχει ισχύ για 5 έτη