Διπλωματα

Σε αυτή τη σελίδα ο ενδιαφερόμενος – υποψήφιος θα μπορέσει να δει τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να μπορέσει να δώσει εξετάσεις για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες επιθυμεί.


Ερασιτεχνικές Κατηγορίες

Αφορά την απόκτηση άδειας οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο να μην ξεπερνά τους 3.5τ σε μικτό βάρος και τις 9 θέσεις μαζί με τον οδηγό
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του:
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπλήρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα

Αφορά την απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου εως 50cc

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα

Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος υποχρεούνται και οι γονείς – κηδεμόνες να συναινούν για την απόκτηση του διπλώματος, με δύο υπεύθυνες δηλώσεις που θα φέρουν τα στοιχεία τους.

Αφορά μοτοσυκλέτα έως 125 κ.ε.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του:
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπλήρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα

Αφορά την απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας έως 35 kw (κιλοβάτ)

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του:
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπλήρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα

Αφορά την απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας απεριόριστου κυβισμού και ισχύος
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του:
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπλήρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα

Επαγγελματικές Κατηγορίες

Αφορά την απόκτηση άδειας οδήγησης φορτηγού

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του:
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπλήρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, ή το 18ο με Π.Ε.Ι..
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα

Πρόκειται για μία Πιστοποίηση της Επαγγελματικής Ικανότητας του οδηγού της οποίας η ύπαρξη είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους Γ΄ κατηγορίας (Φορτηγό), με εξαίρεση αυτούς που εργάζονται εντός λιμανιών, αεροδρομίων και όσων το οδικό δίκτυο του νησιού είναι μέχρι 50χλμ.

Αφορά την απόκτηση άδειας οδήγησης φορτηγού

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του:

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπλήρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης

Για την απόκτηση του ΠΕΙ υπάρχουν δύο τρόποι και αυτό εξαρτάται από την χρονολογία απόκτησης της εκάστοτε επαγγελματικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος  διπλώματος Γ΄ κατηγορίας (Φορτηγό) πριν από τις 10/9/2009 τότε η διαδικασία που ακολουθεί είναι να παρακολουθήσει σεμινάρια σύνολο 35 ωρών, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν γίνεται κάποια γραπτή ή πρακτική εξέταση. Η πιστοποίηση δίνεται μόνο από την παρακολούθηση των σεμιναρίων.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος μετά από τις παραπάνω ημερομηνίες ή είναι νέος υποψήφιος απόκτησης επαγγελματικού διπλώματος τότε υποχρεούται να περάσει θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος σε ισχύ
 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου (για τους υποψηφίους κατηγορίας και ΠΕΙ θα χρειαστούν 4)
 • Παράβολα
 • Πιστοποιητικό παθολόγου (για τους υποψηφίους κατηγορίας και ΠΕΙ)
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου (για τους υποψηφίους κατηγορίας και ΠΕΙ)

Αφορά την απόκτηση άδειας οδήγησης λεωφορείου

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του:
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπλήρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, ή το 21ο με Π.Ε.Ι..

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα

Πρόκειται για μία Πιστοποίηση της Επαγγελματικής Ικανότητας του οδηγού της οποίας η ύπαρξη είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους Δ΄ κατηγορίας (Λεωφορείο), με εξαίρεση αυτούς που εργάζονται εντός λιμανιών, αεροδρομίων και όσων το οδικό δίκτυο του νησιού είναι μέχρι 50χλμ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του:

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπλήρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή

Για την απόκτηση του ΠΕΙ υπάρχουν δύο τρόποι και αυτό εξαρτάται από την χρονολογία απόκτησης της εκάστοτε επαγγελματικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος  διπλώματος Δ΄ κατηγορίας (Λεωφορείο) πριν από τις 10/9/2008 τότε η διαδικασία που ακολουθεί είναι να παρακολουθήσει σεμινάρια σύνολο 35 ωρών, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν γίνεται κάποια γραπτή ή πρακτική εξέταση. Η πιστοποίηση δίνεται μόνο από την παρακολούθηση των σεμιναρίων.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος μετά από τις παραπάνω ημερομηνίες ή είναι νέος υποψήφιος απόκτησης επαγγελματικού διπλώματος τότε υποχρεούται να περάσει θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος σε ισχύ
 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου (για τους υποψηφίους κατηγορίας και ΠΕΙ χρειάζονται 4)
 • Παράβολα
 • Πιστοποιητικό παθολόγου (για τους υποψηφίους κατηγορίας και ΠΕΙ)
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου (για τους υποψηφίους κατηγορίας και ΠΕΙ)

Αφορά την άπόκτηση άδειας οδήγησης νταλίκας φορτηγού

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του:
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπλήρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, ή το 18ο με Π.Ε.Ι..

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομήσει φωτοτυτία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα

Αφορά Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • 2 φωτοτυπίες ταυτότητας (επικυρωμένες)
 • 2 φωτοτυπίες άδειας οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ Κατηγορίας (επικυρωμένες)

Αφορά την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Άδειας Οδικού Μεταφορέα

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Απολυτήριο γνώσεων
 • Φωτοτυπία διπλώματος