Ανανεωση Ερασιτεχνικου Διπλωματος

Η ανανέωση ερασιτεχνικού διπλώματος γίνεται χωρίς θεωρητική ή πρακτική εξέταση.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής ή διαμονής ή εργασίας του, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Πιστοποιητικό παθολόγου
 • Πιστοποιητικό οφθαλμιάτρου
 • Ύπαρξη ΑΦΜ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος (ή το πρωτότυπο δίπλωμα αν έχει ήδη λήξει)
 • 3 φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα

ΠΟΙΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑ:

Η ανανέωση διπλώματος είναι υποχρεωτική για όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τρία χρόνια μέχρι το 80ο έτος τους.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ανά 15 έτη, ανεξαρτήτου ηλικίας του ενδιαφερόμενου, θα πρέπει να ανανεώνεται το έντυπο της άδειας οδήγησης.
Για τους ενδιαφερόμενους άνω των 80 ετών πέρα από τα παραπάνω θα χρειαστούν επιπλέον:

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου (Σύνολο 5)
 • Πιστοποιητικό νευρολόγου ή ψυχιάτρου
 • Πιστοποιητικό ωτορυνολαριγγολόγου

Η ανανέωση για άτομα άνω των 80 ετών έχει ισχύ για 1 ή για 2 χρόνια ανάλογα από την πιστοποίηση των ιατρών.